Και οι δύο πολιτισμοί δεν είναι οι ίδιοι. Υπάρχει τεράστιο χάσμα μεταξύ των αμερικανικών και ινδικών πολιτισμών. Αν και ο αμερικανικός πολιτισμός είναι ένας συνδυασμός διαφορετικών πολιτισμών, ο ινδικός πολιτισμός έχει μοναδικές και μοναδικές αξίες.

Μία από τις κύριες διαφορές μεταξύ του αμερικανικού και του ινδικού πολιτισμού είναι οι οικογενειακές σχέσεις. Αν και οι Ινδοί είναι πολύ πιο φιλικοί προς την οικογένεια, οι Αμερικανοί είναι ατομικοί. Στην ινδική κουλτούρα, οι οικογενειακές αξίες δίνουν μεγαλύτερη προσοχή από τις μεμονωμένες αξίες. Οι ινδουιστές σέβονται τις οικογενειακές αξίες. Στην αμερικανική κουλτούρα, από την άλλη πλευρά, οι προσωπικές αξίες υπερισχύουν των οικογενειακών αξιών. Οι Ινδοί είναι πιο πιστοί στις οικογένειές τους επειδή οι Αμερικανοί είναι πιο πιστοί στον εαυτό τους.

Με άλλα λόγια, ο αμερικανικός πολιτισμός είναι πιο στοχευμένος και ο ινδικός πολιτισμός επικεντρώνεται περισσότερο στους ανθρώπους ή τις οικογένειες. Οι Ινδουιστές μπορεί ακόμη και να εγκαταλείψουν τις προσωπικές τους επιθυμίες καθώς και την ευτυχία για τις οικογένειες. Αλλά στην αμερικανική κουλτούρα αυτή η τάση δεν μπορεί να αγνοηθεί.

Σε αντίθεση με τους Ινδιάνους, οι Αμερικανοί έχουν σχέδια μπροστά. Οι Αμερικανοί πιστεύουν στην κυρίαρχη φύση και τον έλεγχο της ευημερίας γύρω τους. Αντίθετα, οι Ινδουιστές πιστεύουν σε αρμονία με τη φύση.

Μια άλλη διαφορά μεταξύ του ινδικού πολιτισμού και του αμερικανικού πολιτισμού είναι ότι οι Ινδοί αγαπούν τη σταθερότητα επειδή οι Αμερικανοί αγαπούν την κινητικότητα

Στην αμερικανική κουλτούρα, μπορεί κανείς να δει ότι οι άνθρωποι σκέφτονται την αυτοπεποίθηση και την ανεξαρτησία. Οι Ινδοί, από την άλλη πλευρά, εξαρτώνται περισσότερο από τους άλλους. Ενώ τα παιδιά μεγαλώνουν στις ΗΠΑ για ανεξάρτητη διαβίωση, τα παιδιά στην Ινδία δεν μεγαλώνουν με αυτόν τον τρόπο. Στην ινδική κουλτούρα, οι πρεσβύτεροι έχουν σεβασμό για τους πρεσβύτερους και παίρνουν αποφάσεις. Αλλά στην αμερικανική κουλτούρα, ο καθένας έχει μια επιλογή.

Όσον αφορά τον ανταγωνισμό, οι Ινδοί είναι πιο ανταγωνιστικοί από τους Αμερικανούς. Όσο για τη φύση της επιχείρησης, οι Ινδοί εργάζονται για να καλύψουν τις ανάγκες της οικογένειας. Αντίθετα, ο Αμερικανός επιδιώκει μόνο τις ικανότητές του ή να γίνει πλούσιος. Μια άλλη διαφορά που μπορεί να δει κανείς είναι ότι οι Αμερικανοί δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στο χρόνο και την αξία του.

Συμπέρασμα 1. Οι Ινδοί είναι πολύ οικογενειακοί, οι Αμερικανοί είναι ατομικοί. 2. Οι Ινδοί σέβονται τις οικογενειακές αξίες. Στην αμερικανική κουλτούρα, από την άλλη πλευρά, οι προσωπικές αξίες υπερισχύουν των οικογενειακών αξιών. 3. Οι Ινδοί είναι πιο ανταγωνιστικοί από τους Αμερικανούς. 4. Οι Αμερικανοί δίνουν μεγάλη προσοχή στο χρόνο και την αξία του.

Αναφορές