Ανθρωπολογία vs Κοινωνιολογία

Μεταξύ της Ανθρωπολογίας και της Κοινωνιολογίας, υπάρχουν μερικές διαφορές, παρόλο που και οι δύο θεωρούνται κοινωνικές επιστήμες που μελετούν διαφορετικές πτυχές του ανθρώπινου όντος. Υπάρχει μια μεγάλη αλληλεπικάλυψη μεταξύ της ανθρωπολογίας και της κοινωνιολογίας, τόσο πολύ, ώστε μερικές φορές συρρικνώνεται στη μελέτη των «εμείς / μας». Ναι, τόσο η ανθρωπολογία όσο και η κοινωνιολογία κάνουν τη μελέτη του ανθρώπου, της συμπεριφοράς, της κουλτούρας και των αλληλεπιδράσεών του με την κοινωνία. Οι ανθρωπολόγοι επικεντρώνονται σε φυλές και πολιτισμούς αποικισμένων ανθρώπων. οι κοινωνιολόγοι εργάζονται με τις δυτικές, αστικές κοινωνίες. Υπάρχουν πολλές ομοιότητες και διαφορές μεταξύ αυτών των δύο θεμάτων μέσα στις σφαίρες των κοινωνικών επιστημών και είναι οι διαφορές που θα χρησιμοποιηθούν σε αυτό το άρθρο.

Τι είναι η ανθρωπολογία;

Η ανθρωπολογία μελετά τον άνθρωπο στο σύνολό του. Υπάρχουν ευρείες ταξινομήσεις του αντικειμένου στην αρχαιολογία, τη φυσική ανθρωπολογία, τη γλωσσική και την πολιτισμική ανθρωπολογία. Είναι σαφές ότι η φυσική ανθρωπολογία ασχολείται περισσότερο με τη μελέτη των φυσικών χαρακτηριστικών του ανθρώπου όπως το ύψος του, το χρώμα του δέρματος και το σχήμα του σώματος και του κεφαλιού κλπ. Η αρχαιολογία είναι εκείνο το μέρος της ανθρωπολογίας που έχει να κάνει με την εξόρυξη αντικειμένων από κάτω επιφάνεια της γης που αποκαλύπτει πολλά για τον άνθρωπο εκείνων των χρόνων και τις αλληλεπιδράσεις του με την κοινωνία. Συμμετέχει στην εκτίμηση και την εξαγωγή συμπερασμάτων από την ανάλυση αντικειμένων και εργαλείων. Είναι πολιτιστική ανθρωπολογία που είναι πιο κοντά στην κοινωνιολογία και, ακόμη και εδώ, υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις και μεθοδολογίες που δικαιολογούν τον διαχωρισμό αυτών των δύο κοινωνικών επιστημών.

Η ανθρωπολογία ασχολείται με τη μελέτη λιγότερων προηγμένων πολιτισμών, όπως φυλών στην Αφρική και την Ασία, ενώ η κοινωνιολογία ενδιαφέρεται περισσότερο για την κατανόηση της κοινωνικής δομής στις κοινωνίες μας. Η ανθρωπολογία είναι μια ευρύτερη κοινωνική επιστήμη καθώς μελετά διάφορες πτυχές των ανθρώπινων όντων από τα φυσικά χαρακτηριστικά τους μέχρι τη μελέτη των τεχνουργημάτων τους (αρχαιολογία). Ωστόσο, όταν μιλάμε για κοινωνική ανθρωπολογία, που ονομάζεται επίσης πολιτισμική ανθρωπολογία, οι διαφορές μεταξύ της κοινωνιολογίας και της ανθρωπολογίας αρχίζουν να θολώνουν. Τώρα ας προχωρήσουμε στην κατανόηση της κοινωνιολογίας.

Τι είναι η Κοινωνιολογία;

Τόσο η ανθρωπολογία όσο και η κοινωνιολογία προσπαθούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά με τον άνθρωπο και τη συμπεριφορά του στην κοινωνία του. Ωστόσο, σε αντίθεση με την Ανθρωπολογία, στην Κοινωνιολογία, η κοινωνία βρίσκεται στο επίκεντρο της μελέτης. Εάν κάποιος πηγαίνει στα βασικά, διαπιστώνεται ότι η κοινωνιολογία είναι η επιστημονική μελέτη των κοινωνιών και των κοινωνικών σχέσεων. Ο κύριος σκοπός των κοινωνιολόγων είναι να αποκτήσουν μια εικόνα για την ανθρώπινη συμπεριφορά. Πώς και γιατί τα ανθρώπινα όντα συμπεριφέρονται με έναν συγκεκριμένο τρόπο σε μια κοινωνία είναι το κεντρικό ερώτημα σε κάθε κοινωνιολογική συζήτηση. Οι αλλαγές στη συμπεριφορά ενός ατόμου ως αποτέλεσμα της ύπαρξης μέλους οικογένειας, ομάδας, κοινωνίας και θρησκείας μελετώνται βαθιά στην κοινωνιολογία. Γιατί οι άνθρωποι συμπεριφέρονται όπως κάνουν στις κοινωνίες είναι αυτό που οι κοινωνιολόγοι προσπαθούν να ξεπεράσουν.

Στην κοινωνιολογία, μελετώνται οι σύνθετες κοινωνικές διαδικασίες και ο ρόλος των κοινωνικών θεσμών. Η ιδέα της κοινωνικής τάξης και η διατήρησή της, ο αντίκτυπος των κοινωνικών θεσμών, όχι μόνο στους ανθρώπους μιας κοινωνίας αλλά και στην ιδέα της κοινωνικής σταθερότητας, συζητούνται. Στην Κοινωνιολογία, η έρευνα διαδραματίζει βασικό ρόλο στην εξερεύνηση και κατανόηση των κοινωνικών δομών καθώς και των υποκειμενικών εννοιών που συνδέουν οι άνθρωποι με την κατανόηση της κοινωνίας. Αυτό υπογραμμίζει ότι η Κοινωνιολογία είναι διαφορετική από την Ανθρωπολογία, αν και υπάρχει μια τάση των κλάδων να συνενωθούν σε ορισμένες καταστάσεις.

Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην Ανθρωπολογία και την Κοινωνιολογία;


  • Υπάρχουν πολλές διαφορές από το αντικείμενο της προσέγγισης και της μεθοδολογίας των κοινωνιολόγων και ανθρωπολόγων
    Ενώ υπάρχουν υποδιαιρέσεις στην ανθρωπολογία, όπως η φυσική ανθρωπολογία, η γλωσσολογική ανθρωπολογία, η αρχαιολογία και η πολιτισμική ανθρωπολογία, η κοινωνιολογία έχει ένα σημείο της ημερήσιας διάταξης και είναι η μελέτη των επιπτώσεων της κοινωνίας στο άτομο και στις σχέσεις των ανθρώπων και των κοινωνιών τους.
    Η θεμελιώδης διαφορά μεταξύ της κοινωνιολογίας και της ανθρωπολογίας είναι ότι ενώ οι κοινωνιολόγοι μελετούν τις κοινωνίες, οι ανθρωπολόγοι μελετούν τους πολιτισμούς.

Ευγένεια εικόνας:

1. Ασιατική ημερολογιακή πέτρα στο Εθνικό Μουσείο Ανθρωπολογίας, Πόλη του Μεξικού από την Sasha Isachenko (Ίδια δουλειά) [CC BY-SA 3.0], μέσω του Wikimedia Commons

2. "FamiliaOjeda" από την Ojedamd (Ίδια δουλειά) [CC BY-SA 3.0], μέσω του Wikimedia Commons