Είναι σημαντικό να κατανοήσετε τη διαφορά μεταξύ του μέσου φορολογικού συντελεστή και του οριακού φορολογικού συντελεστή, ώστε να μπορείτε να δημιουργήσετε ένα αποτελεσματικό φορολογικό σχέδιο. Εάν γνωρίζετε πώς να διαφοροποιήσετε τον μέσο φορολογικό συντελεστή από τον οριακό φορολογικό συντελεστή, τότε θα έχετε έναν ευκολότερο χρόνο για να μειώσετε τις φορολογικές εκπτώσεις σας.

Πρώτον, ο υπολογισμός του μέσου φορολογικού συντελεστή είναι απλούστερος από τον υπολογισμό του κατώτατου φορολογικού συντελεστή. Αυτό συμβαίνει επειδή με τον μέσο φορολογικό συντελεστή, λαμβάνετε μόνο το μέσο όρο μεταξύ της φορολογικής σας υποχρέωσης και του φορολογητέου εισοδήματός σας. Με απλά λόγια, εκφράζεται ως φορολογική υποχρέωση που διαιρείται με φορολογητέο εισόδημα. Αυτός είναι ένας πολύ απλός υπολογισμός του φόρου.

Ωστόσο, ο υπολογισμός του περιορισμένου φορολογικού συντελεστή εφαρμόζεται σε ένα συγκεκριμένο σύνολο φορολογικών χρονοδιαγραμμάτων. Ο φορολογικός σας συντελεστής εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το τρέχον επίπεδο εισοδήματός σας. Έτσι, όσο περισσότερο δουλεύετε, τόσο υψηλότερο είναι ο φόρος εισοδήματός σας. Αλλά όσο χαμηλότερο είναι το εισόδημά σας, τόσο χαμηλότερο είναι ο φορολογικός συντελεστής.

Ένας περιορισμένος φορολογικός συντελεστής μπορεί να αλλάξει υπερωρίες. Με την αύξηση ή μείωση του εισοδήματός σας ή της κατανάλωσης, ο φορολογικός συντελεστής προσαρμόζεται επίσης με βάση το τελευταίο σας φορολογητέο εισόδημα. Από την άλλη πλευρά, ο μέσος φορολογικός συντελεστής αντιπροσωπεύει το πραγματικό φορολογητέο εισόδημα του εισοδήματος.

Προφανώς, ο μέσος φορολογικός συντελεστής θα είναι μικρότερος λόγω του ποσού του φόρου που πληρώνει σε όλα τα επίπεδα εισοδήματος. Ο οριακός φορολογικός συντελεστής εφαρμόζεται συνήθως στην προοδευτική φορολογία. Λαμβάνετε διαφορετικούς φορολογικούς συντελεστές ανάλογα με το τρέχον επίπεδο εισοδήματός σας.

Είναι σημαντικό να κατανοήσετε τις σημαντικές πτυχές του μέσου φορολογικού συντελεστή και του οριακού φορολογικού συντελεστή, ώστε να μπορείτε να δημιουργήσετε ένα καλό φορολογικό σχέδιο. Με έναν περιορισμένο φορολογικό συντελεστή, πληρώνετε περισσότερους φόρους καθώς το εισόδημά σας αυξάνεται. Αλλά αν το εισόδημά σας είναι χαμηλό, πληρώνετε λιγότερους φόρους.

Αναφορές