Βάπτισμα εναντίον Βάπτισης

Δεδομένου ότι το βάπτισμα και το βάπτισμα είναι δύο θρησκευτικά τελετουργικά που συνδέονται στενά, είναι καλό να γνωρίζουμε τη διαφορά μεταξύ βαπτίσματος και βαφτίσεως. Ενώ εξηγείται η βάπτιση, πιστεύεται ότι οι δύο είναι ένα και το αυτό αν και υπάρχει μια μικρή διάκριση μεταξύ των δύο. Στον Χριστιανισμό μετά τη γέννηση, ένα παιδί πρέπει να ονομάζεται και πρέπει να εισαχθεί στην πίστη. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις όπου ακόμη και οι ενήλικες θέλουν να υιοθετήσουν τον Χριστιανισμό και ως εκ τούτου απαιτούν μια τελετουργία σαν τα βρέφη να είναι ευπρόσδεκτα στη νέα πίστη.

Τι είναι το Βάπτισμα;

Το βάπτισμα είναι χριστιανικό τελετουργικό όπου η απόπλυση πραγματοποιείται σε εκείνη που δέχεται την πίστη. Αυτή είναι μια διαδικασία απαραίτητη για να καλωσορίσουμε τους νέους στην πίστη. Σε αυτή τη διαδικασία το άτομο έχει το νερό που τρέχει πάνω του, ως πράξη καθαρότητας και υποταγής στην νεοεκδοθείσα πίστη. Μετά το βάπτισμα, ο άνθρωπος ανακοινώνεται ως Χριστιανός από την εκκλησία. Υπάρχει μια συζήτηση για το αν το άτομο που βαπτίστηκε πρέπει να βυθιστεί πλήρως στο νερό για να εκτελέσει την πλύση ή κάποιες εικονογραφικές παραστάσεις από την ιστορική παράσταση, το βάπτισμα λέγεται ότι είναι πλήρες ακόμη και αν χύνεται νερό πάνω στο άτομο. Όταν τα βρέφη βαφτίζονται, είναι γνωστά ως νεογνά βάπτισμα.

Τι είναι η Βάπτιση;

Το βάπτισμα των βρεφών θεωρείται ότι αποτελεί μέρος της βάπτισης. Ο βάπτιση είναι ένα τελετουργικό με το οποίο ένας νεογέννητος λέγεται ότι «εισάγεται» ή «έφερε» στον Ιησού Χριστό. Στο βάπτισμα, αν και το παιδί έχει ονομαστεί από πριν, η εκκλησία πρέπει να ανακοινώσει το όνομα του παιδιού για να το γνωστοποιήσει ότι το παιδί ονομάζεται έτσι. Ο βάπτιση είναι επίσης ένας τρόπος με τον οποίο μια εκκλησία ευλογεί το παιδί. Αυτό γίνεται έτσι ώστε το παιδί να είναι ευλογημένο από τον Θεό καθ 'όλη τη ζωή του. Αν και το βάπτισμα πιστεύεται ότι είναι ένα τελετουργικό με το οποίο το παιδί δέχεται την πίστη, αυτό δεν συμβαίνει. Σύμφωνα με τον Χριστιανισμό, εναπόκειται στο παιδί να επιλέξει την πίστη του και καμία εκκλησία δεν έχει την εξουσία να αναγκάσει το παιδί να επιλέξει την πίστη του.

Διαφορά μεταξύ βάπτισης και βάπτισης

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ Βάπτισης και Βάπτισης;

• Κατά τη διάρκεια του βαφτίσματος, όταν καθαρίζεται ένα βρέφος, είναι σε αυτό το τελετουργικό ότι το βρέφος βαφτίζεται.

• Επειδή το βάπτισμα αναφέρεται σε μια πλύση και το ξέπλυμα των αμαρτιών, οι ενήλικες μπορούν επίσης να βαφτιστούν, εντούτοις οι ενήλικες δεν μπορούν να βαφτιστούν καθώς έχουν ήδη ένα όνομα που χρησιμοποιούν. Ως εκ τούτου, ενώ η βάπτιση είναι μια τελετή ονομασίας, το βάπτισμα είναι ένα μυστήριο.

• Στο βάπτισμα, όπως συμβαίνει στη συζήτηση, το άτομο μπορεί να βυθιστεί πλήρως στο νερό για την πλύση.

• Ωστόσο, στο Βάπτιση, ο ιερέας απλώς ψεκάζει το νερό στο μωρό για να σηματοδοτήσει το τελετουργικό σαν να έγινε.

• Επίσης, επειδή οι ενήλικες μπορούν να αποτελούν μέρος του βαπτίσματος, έχουν περισσότερη εθελοντική αποδοχή από ό, τι το βάπτισμα.

Αν και οι δύο όροι χρησιμοποιούνται αδιακρίτως, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η διάκριση βρίσκεται και επομένως δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συνώνυμα. Και οι δύο πράξεις δέσμευσης, ωστόσο, η διαδικασία της διάπραξης της πίστης είναι διαφορετική. Το βάπτισμα θεωρείται περισσότερο ως δέσμευση προς τον Θεό και η βάπτιση χρησιμεύει ως δέσμευση για την εκκλησία.

Περαιτέρω ανάγνωση:


  1. Διαφορά μεταξύ βάπτισης και επιβεβαίωσης