Βαπτιστής εναντίον Πρεσβυτεριανού

Ο Βαπτιστής και ο Πρεσβυτεριανοί είναι δύο θρησκευτικές ομάδες που δείχνουν έναν καλό αριθμό διαφορών μεταξύ τους όσον αφορά τις πεποιθήσεις και τα έθιμά τους. Οι Βαπτιστές πιστεύουν ότι η σωτηρία μπορεί να επιτευχθεί μόνο με ένα μέσο, ​​και αυτή είναι πίστη στο Θεό. Με άλλα λόγια, λένε ότι μόνο η πίστη στον Θεό οδηγεί σε μια σωτηρία ή απελευθέρωση από τον κόσμο μετά τον θάνατο. Από την άλλη πλευρά, οι Πρεσβυτεριανοί πιστεύουν ακράδαντα ότι ο Θεός έχει ήδη επιλέξει ποιον να τιμωρήσει και ποιον να σώσει. Ως εκ τούτου, πιστεύουν σε προκαθορισμό. Ωστόσο, κάποιες Βαπτιστικές εκκλησίες πιστεύουν και στον προορισμό. Αυτό συμβαίνει επειδή ακόμη και μεταξύ των Βαπτιστικών εκκλησιών υπάρχουν διαφορές στις πεποιθήσεις. Αυτή είναι μια σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο θρησκευτικών ομάδων. Ας μάθουμε περισσότερα για κάθε ομάδα.

Ποιος είναι ο Βαπτιστής;

Οι Βαπτιστές βαφτίζουν μόνο εκείνους που έχουν δηλώσει την πίστη τους για τον Χριστό. Δεν βαπτίζουν παιδιά. Οι Βαπτιστές δεν πιστεύουν ότι ο Ιησούς πέθανε στο σταυρό μόνο για εκείνους που έχουν επιλεγεί. Οι Βαπτιστές λένε ότι η ψυχή μετά το θάνατο ενός ανθρώπου είναι σκισμένη ανάμεσα στον ουρανό και τη γη. Με άλλα λόγια, δεν πιστεύουν στο καθαρτήριο.

Από την άλλη πλευρά, οι Βαπτιστές διαφέρουν από την άποψη των Πρεσβυτεριανών. Πιστεύουν επίσης στα μέσα της χάριτος του Θεού. Επιπλέον, ο Βαπτιστής μίλησε υπέρ της πίστης στον Θεό ως την υψηλότερη αρετή που μπορεί να αποκτήσει ο Βαπτιστής. Είναι ενδιαφέρον να σημειώσουμε ότι οι Βαπτιστές δεν μιλούν πολύ για τα Ιερά Μυστήρια. Από την άλλη πλευρά, οι Βαπτιστές απλώς πιστεύουν στην προσφορά προσευχών μόνο στον Χριστό. Δεν πιστεύουν να προσφέρουν προσευχές στους Αγίους ή ακόμα και τη Μαρία για αυτό το θέμα.

Ποιος είναι Πρεσβυτεριανό;

Οι Πρεσβυτεριανοί βαπτίζουν όσους έχουν δηλώσει πίστη στον Χριστό, καθώς και βρέφη που γεννιούνται σε χριστιανικά σπίτια. Οι Πρεσβυτεριανοί πιστεύουν ακράδαντα ότι ο Ιησούς πέθανε στο σταυρό μόνο για εκείνους που έχουν επιλεγεί. Αν και το Ευαγγέλιο του Θεού γίνεται αποδεκτό από τον Βαπτιστή, ο Πρεσβυτεριανοί πιστεύει ότι είναι η μοναδική πηγή για να αποδείξει τη δόξα και την κυριαρχία του Θεού ή του Παντοδύναμου.

Όταν πρόκειται για την ψυχή, οι Πρεσβυτεριανοί δεν μιλάνε πολύ για τη διάσπαση της ψυχής μεταξύ ουρανού και γης. Αντίθετα, λένε ότι το δείπνο του Κυρίου και το βάπτισμα είναι μόνο τα πραγματικά σύμβολα της χάριτος του Θεού. Δεν δέχονται το γεγονός ότι το δείπνο του Κυρίου και το βάπτισμα είναι τα πραγματικά μέσα της χάριτος του Θεού.

Επιπλέον, οι Πρεσβυτεριανοί δίνουν μεγάλη σημασία στις γραφές, αλλά δεν λένε ότι μόνο οι γραφές είναι οι πηγές των δογμάτων του Χριστιανισμού. Αντίθετα, λένε ότι μαζί με τις γραφές ο ανθρώπινος λόγος διαδραματίζει επίσης ζωτικό ρόλο στην πραγματοποίηση των δογμάτων του Χριστιανισμού. Ο ανθρώπινος λόγος είναι εξίσου καλός και αποτελεσματικός με τις γραφές σύμφωνα με τη φιλοσοφία των Πρεσβυτεριανών. Στην πραγματικότητα, αυτή είναι μία από τις κυριότερες διαφορές μεταξύ των δύο θρησκευτικών ομάδων, δηλαδή του Βαπτιστή και του Πρεσβυτεριανού.

Επίσης, ο Πρεσβυτεριανός δεν λέει ότι η κοινωνία είναι το πραγματικό σώμα και το αίμα του Χριστού. Λένε ότι η κοινωνία είναι μόνο τα σύμβολα του σώματος και του αίματος του Θεού. Στην πραγματικότητα, οι Πρεσβυτεριανοί δεν λένε ότι η πίστη στο Θεό είναι ο σωτήρας του ανθρώπινου όντος. Η κατανόηση της Αγίας Γραφής συνιστάται από τον Πρεσβυτεριανό μέσω της μελέτης του Ευαγγελίου. Στην πραγματικότητα, λένε ότι η κεντρική διδασκαλία των γραφών δεν είναι παρά η δόξα του Θεού.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του Βαπτιστή και του Πρεσβυτεριανού;

• Βάπτιση:

• Οι Βαπτιστές είναι αυτοί που πιστεύουν ότι μόνο εκείνοι που έχουν δηλώσει πίστη στον Χριστό θα πρέπει να βαφτιστούν.

• Οι Πρεσβυτεριανοί είναι εκείνοι που πιστεύουν ότι όσοι έχουν δηλώσει πίστη στον Χριστό, καθώς και βρέφη που γεννιούνται σε χριστιανικές οικογένειες πρέπει να βαφτιστούν.

• Σωτηρία:

• Οι Βαπτιστές πιστεύουν ότι η σωτηρία μπορεί να επιτευχθεί μόνο με ένα μέσο και αυτή είναι η πίστη στον Θεό.

• Οι Πρεσβυτεριανοί πιστεύουν ακράδαντα ότι ο Θεός έχει ήδη επιλέξει ποιον να τιμωρήσει και ποιον να σώσει.

• Γραφές:

• Αυτό που λέγεται στη Βίβλο είναι η τελική αποδοχή του Βαπτιστή. Ο Βαπτιστής δεν πάει ενάντια στην άποψη της Βίβλου.

• Οι Πρεσβυτεριανοί αξίες γράφουν, αλλά δίνουν σημασία και στην ανθρώπινη λογική.

• ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ:

• Κατά τη διάρκεια της Βαπτιστικής εκκλησιαστικής θητείας δεν θα δείτε την εκκλησία να απαγγέλλει οτιδήποτε έξω δυνατά μαζί.

• Στην υπηρεσία της εκκλησιαστικής εκκλησίας, θα δείτε την εκκλησία να απαγγέλλει τις προσευχές δυνατές και μαζί.

Αυτές είναι οι σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο θρησκευτικών ομάδων, δηλαδή του Βαπτιστή και του Πρεσβυτεριανού.

Εικόνες Ευγένεια:


  1. Η Εκκλησία του Ιωάννη του Βαπτιστή από το Cybjorg ~ commonswiki (CC BY-SA 2.5) Πρώτη Πρεσβυτεριανή Εκκλησία του Redmond από τον Orygun (CC BY-SA 3.0)