Βασική τιμή έναντι του ποσοστού BPLR
 

Το BPLR είναι το βασικό επιτόκιο δανεισμού αναφοράς και είναι το ποσοστό στο οποίο οι τράπεζες της χώρας δανείζουν χρήματα στους πιο αξιόπιστους πελάτες τους. Μέχρι τώρα, η RBI είχε δώσει ελεύθερη πίστωση στις τράπεζες για να διορθώσει το BPLR και διαφορετικές τράπεζες έχουν διαφορετικά BPLR προκαλώντας δυσαρέσκεια μεταξύ των πελατών. Προσθέστε σε αυτό την πρακτική των τραπεζών να παρέχουν δάνεια σε πολύ υψηλότερο ποσοστό από το BPLR τους και ολοκληρώνει τη δυστυχία των κοινών ανθρώπων. Λαμβάνοντας όλα αυτά υπόψη, η RBI πρότεινε τη χρήση βασικού επιτοκίου αντί του BPLR από την 1η Ιουλίου 2011, που θα ισχύει για όλες τις τράπεζες σε ολόκληρη τη χώρα. Ας κατανοήσουμε λεπτομερώς τις διαφορές μεταξύ του BPLR και του βασικού επιτοκίου.

Αν και όλες οι τράπεζες έχουν BPLR, έχει δει ότι χρεώνουν υψηλότερο επιτόκιο για τα στεγαστικά δάνεια και τα δάνεια αυτοκινήτων από πελάτες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η διαφορά μεταξύ του BPLR και του επιτοκίου που χρεώνει η τράπεζα ανέρχεται στο 4%. Δεν υπάρχει επί του παρόντος μηχανισμός για την εκπαίδευση ενός πελάτη σχετικά με το BPLR και το ποσοστό στο οποίο του προσφέρεται δάνειο και γιατί υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο ποσοστών. Παρόλο που το BPLR, γνωστό και ως πρωταρχικό επιτόκιο δανεισμού ή απλώς πρωταρχικό επιτόκιο, προοριζόταν αρχικά να φέρει διαφάνεια στο σύστημα δανεισμού, διαπιστώθηκε ότι οι τράπεζες άρχισαν να κακοποιούν το BPLR καθώς είχαν την ελευθερία να καθορίσουν το δικό τους BPLR. Έγινε δύσκολο για έναν πελάτη να συγκρίνει BPLR διαφορετικών τραπεζών, καθώς όλοι είχαν διαφορετικό BPLR. Ένα άλλο σημείο δυσαρέσκειας είναι ότι όταν η RBI μείωσε το βασικό επιτόκιο δανεισμού, οι τράπεζες δεν ακολούθησαν αυτομάτως και συνέχισαν να δανείζουν χρήματα με υψηλότερο επιτόκιο.

Έγινε σαφές στην RBI ότι το σύστημα BPLR δεν λειτουργεί με διαφανή τρόπο και οι καταγγελίες των καταναλωτών αυξάνονταν με εκθετικό τρόπο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η RBI, αφού μελέτησε τις συστάσεις μιας ομάδας μελέτης, αποφάσισε να εφαρμόσει ένα βασικό επιτόκιο αντί για το BPLR από την 1η Ιουλίου 2011. Η διαφορά μεταξύ BPLR και βασικού επιτοκίου είναι ότι τώρα οι τράπεζες έχουν παραμέτρους όπως το κόστος των κεφαλαίων, τα λειτουργικά έξοδα και ένα περιθώριο κέρδους που οι τράπεζες οφείλουν να παρέχουν στην RBI ως προς τον τρόπο με τον οποίο έφθασαν στο βασικό τους επιτόκιο. Από την άλλη πλευρά, παρόλο που υπήρχαν παρόμοιες παράμετροι και στην περίπτωση του BPLR, ήταν λιγότερο λεπτομερείς και επίσης η RBI δεν είχε την εξουσία να ελέγχει το BPLR των τραπεζών. Τώρα οι τράπεζες θα υποχρεωθούν να ακολουθήσουν μια συνεπή μέθοδο υπολογισμού σε σύγκριση με τις αυθαίρετες μεθόδους που επέλεξαν κατά τον υπολογισμό του BPLR.

Οι παλαιότερες τράπεζες έδωσαν δάνεια σε εταιρείες μπλε chip σε τιμές ακόμη χαμηλότερες από το BPLR και αντισταθμίστηκαν με δάνεια με υψηλότερα επιτόκια στους κοινούς καταναλωτές αλλά τώρα τους ζητήθηκε να μην δίνουν δάνεια με επιτόκιο χαμηλότερο από το βασικό επιτόκιο. Όλα αυτά προφανώς σημαίνει ότι το σύστημα βασικού επιτοκίου θα είναι πιο διαφανές από το σύστημα BPLR.