Μπάνιο εναντίον ντους
 

Το μπάνιο και το ντους είναι δύο λέξεις που συχνά μπερδεύονται λόγω της εμφάνισης ομοιότητας μεταξύ των εννοιών τους. Αυστηρά μιλώντας, είναι δύο διαφορετικές λέξεις με διαφορετικές έννοιες. Η λέξη «μπάνιο» χρησιμοποιείται με την έννοια του «καθαρισμού του σώματος με νερό». Από την άλλη πλευρά, η λέξη «ντους» χρησιμοποιείται με την έννοια της «πτώσης του νερού, που προορίζεται να καθαρίσει το σώμα από το κεφάλι μέχρι το δάκτυλο». Αυτή είναι η κύρια διαφορά μεταξύ των δύο λέξεων, δηλαδή, μπάνιο και ντους.

Παρατηρήστε τις δύο προτάσεις:

1. Έκανα μπάνιο μετά την επιστροφή στο σπίτι.

2. Είχα ένα ωραίο ντους.

Στην πρώτη πρόταση μπορείτε να διαπιστώσετε ότι η λέξη «μπάνιο» χρησιμοποιείται με την έννοια του «καθαρισμού του σώματος με νερό» και η έννοια της πρώτης φράσης θα είναι «Καθαρίσαμε το σώμα με νερό μετά την επιστροφή του στο σπίτι», και το νόημα της δεύτερης φράσης θα ήταν «είχα μια ωραία πτώση νερού, που είχε ως στόχο να καθαρίσει το σώμα από το κεφάλι μέχρι το δάκτυλο».

Η λέξη «ντους» χρησιμοποιείται μερικές φορές και με την έννοια της «βροχής» με μια εσωτερική έννοια «το νερό εκχέεται από το σύννεφο», όπως στη φράση «Η πόλη γνώρισε ντους το πρωί». Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι η λέξη «λουτρό» χρησιμοποιείται για τη διαμόρφωση εκφράσεων όπως «πετρελαϊκό λουτρό», «ηλιοθεραπεία», «λουτρό αίματος» και τα παρόμοια.

Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι η λέξη «ντους» έχει την πληθυντική της μορφή στη λέξη «ντους». Από την άλλη πλευρά, η λέξη «μπάνιο» δεν έχει πληθυντική μορφή. Η λέξη «ντους» χρησιμοποιείται μερικές φορές ως ρήμα πάρα πολύ με την έννοια του 'pour' όπως και στην πρόταση 'ντους την αγάπη στους φτωχούς'. Σε αυτή την πρόταση, η λέξη «ντους» χρησιμοποιείται ως ρήμα. Αυτές είναι οι διαφορές μεταξύ των δύο λέξεων, δηλαδή του μπάνιου και του ντους.