Βιοτεχνολογία εναντίον Βιοϊατρικής Μηχανικής

Η βιοτεχνολογία και η βιοϊατρική μηχανική είναι ιδιαίτερα διεπιστημονικά θέματα που επηρεάζονται από διάφορους άλλους τομείς. Δεδομένου ότι μοιράζονται ορισμένα βασικά στοιχεία της βιολογίας, μερικές φορές, αυτοί οι δύο όροι χρησιμοποιούνται εναλλακτικά. Ωστόσο, τα πεδία εφαρμογής και οι εφαρμογές τους διαφέρουν σημαντικά. Η βιοτεχνολογία καλύπτει ένα ευρύτερο πεδίο που εξαρτάται περισσότερο από τις φυσικές επιστήμες, ενώ η βιοϊατρική μηχανική επικεντρώνεται κυρίως στις αρχές της ιατρικής και της μηχανικής.

Βιοτεχνολογία

Η βιοτεχνολογία ορίζεται ως "οποιαδήποτε τεχνολογική εφαρμογή που χρησιμοποιεί βιολογικά συστήματα, ζώντες οργανισμούς ή παράγωγα αυτών για να παράγει ή να τροποποιεί προϊόντα ή μεθόδους για συγκεκριμένη χρήση". Πρόκειται για ένα ευρύ και σύνθετο επιστημονικό πεδίο που καλύπτει κυρίως τις καθαρές βιολογικές επιστήμες όπως η γενετική, της μοριακής και κυτταρικής βιολογίας, της βιοχημείας κλπ. και στους τομείς εκτός της βιολογίας, όπως η μηχανική και η τεχνολογία της πληροφορίας. Αν και ο όρος «βιοτεχνολογία» είναι σύγχρονος, έχει εφαρμοστεί από την αυγή του πολιτισμού. Τα πιο συνηθισμένα παραδείγματα είναι το ψωμί, η μπύρα, το κρασί και το τυρί μέσω της ζύμωσης και της εκλεκτικής αναπαραγωγής χρήσιμων ζωικών και φυτικών ειδών. Η σύγχρονη βιοτεχνολογία χρησιμοποιεί νέες τεχνικές που παρέχουν πολύ περισσότερη κατανόηση και έλεγχο των ζωντανών διαδικασιών. Σήμερα, έχει ποικίλες εφαρμογές, κυρίως στους τομείς της υγειονομικής περίθαλψης, της γεωργίας, του περιβάλλοντος και των βιομηχανικών διαδικασιών. Ορισμένες κοινές εφαρμογές της βιοτεχνολογίας είναι η παραγωγή ανθεκτικών σε ασθένειες και θρεπτικά ενισχυμένων καλλιεργειών, η γονιδιακή θεραπεία, η γενετική διαλογή και τα ένζυμα που λειτουργούν ως βιομηχανικοί καταλύτες. Η βιοτεχνολογία εφαρμόζεται επίσης στους τομείς της καταπολέμησης της ρύπανσης, της διαχείρισης αποβλήτων, της εξόρυξης, της παραγωγής ενέργειας, της δασοκομίας και της υδατοκαλλιέργειας. Ωστόσο, η βιοτεχνολογία δεν είναι εντελώς απαλλαγμένη από κινδύνους. Έχουν προκύψει τεράστιες αντιπαραθέσεις σχετικά με την παραγωγή γενετικά τροποποιημένων οργανισμών λόγω της αλλαγής των φυσικών τους συνθέσεων που θα μπορούσαν να βλάψουν την ισορροπία της φύσης, οδηγώντας τελικά σε άγνωστες συνέπειες.

Βιοιατρική μηχανική

Η βιοϊατρική μηχανική ορίζεται ως η εφαρμογή αρχών μηχανικής και σχεδιαστικών εννοιών στην ιατρική και τη βιολογία. Συμμετέχει στην ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων βιολογίας, υλικών, διαδικασιών, εμφυτευμάτων, συσκευών και πληροφορικής για την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία ασθενειών, την αποκατάσταση ασθενών και τη βελτίωση της υγείας. Η βιοϊατρική μηχανική είναι μια σχετικά νέα τεχνική πειθαρχία. Πρόκειται για ένα διεπιστημονικό θέμα, επηρεασμένο από πολλούς άλλους τομείς της μηχανικής και της ιατρικής, συμπεριλαμβανομένων των βιοϊατρικών ηλεκτρονικών, των βιοϋλικών, της βιοτεχνολογίας, της κλινικής μηχανικής, των κυτταρικών, των ιστών και της γενετικής μηχανικής. Ορισμένες σημαντικές εφαρμογές βιοϊατρικής μηχανικής περιλαμβάνουν την ανάπτυξη βιοσυμβατών προσθετικών, διαγνωστικών και θεραπευτικών ιατρικών συσκευών που κυμαίνονται από τον κλινικό εξοπλισμό έως τον κοινό εξοπλισμό απεικόνισης όπως τα MRI και τα EEG. Οι εφαρμογές που σχετίζονται με τη βιοτεχνολογία περιλαμβάνουν την ανάπτυξη αναγεννητικού ιστού και την παραγωγή βιοφαρμακευτικών προϊόντων. Παραδείγματα κοινώς χρησιμοποιούμενων προϊόντων βιοϊατρικής μηχανικής είναι προσθετικά μάτια που χρησιμοποιούνται στην οφθαλμολογία, εμφυτεύματα στήθους και βηματοδότες.

Διαφορά μεταξύ βιοτεχνολογίας και βιοϊατρικής μηχανικής

Τα πεδία και οι εφαρμογές της βιοτεχνολογίας και της βιοϊατρικής μηχανικής επικαλύπτονται σε κάποιο βαθμό, αλλά διαθέτουν τα δικά τους χαρακτηριστικά. Και οι δύο είναι διεπιστημονικές περιοχές επηρεασμένες από διάφορους άλλους τομείς. Η βιοτεχνολογία εξαρτάται περισσότερο από τις φυσικές επιστήμες, ενώ η βιοϊατρική μηχανική χρησιμοποιεί έννοιες και αρχές φυσικής επιστήμης για την επίλυση προβλημάτων. Επιπλέον, η βιοϊατρική μηχανική επικεντρώνεται περισσότερο στις εφαρμογές ιατρικής και υγειονομικής περίθαλψης, ενώ η βιοτεχνολογία καλύπτει σχεδόν όλες τις μορφές βιοεπιστημών, καλύπτοντας έτσι ένα ευρύτερο πεδίο. Οι θεμελιώδεις έννοιες της βιοτεχνολογίας έχουν ασκηθεί εδώ και αιώνες, αλλά η βιοϊατρική μηχανική μόλις πρόσφατα εμφανίστηκε ως δική της πειθαρχία. Σε αντίθεση με την άμεση χειραγώγηση βιολογικών υλικών στη βιοτεχνολογία, η βιοϊατρική μηχανική δίνει έμφαση περισσότερο στις προσεγγίσεις υψηλότερων συστημάτων όταν χρησιμοποιούν τα ζωντανά πράγματα.