Μαύροι και γαλβανισμένοι σωλήνες

Τα σπίτια χρειάζονται φυσικό αέριο και νερό για άνετη λειτουργία. Το αέριο παρέχει θερμότητα και φωτιά για μαγείρεμα, δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς νερό. Οι αγωγοί χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ή μεταφορά αερίου και νερού για την κάλυψη των αναγκών τους σε σπίτια, κτίρια και άλλα κατασκευαστικά έργα. Δύο από τους πιο συνηθισμένους σωλήνες είναι ο μαύρος σωλήνας και ο γαλβανισμένος αγωγός.

Οι μαύροι σωλήνες είναι επίσης γνωστοί ως χαλύβδινοι σωλήνες και χρησιμοποιούνται για την παροχή νερού και αερίου στους τελικούς τους χρήστες. Αυτοί οι σωλήνες χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις και σπίτια για την προμήθεια φυσικού ή προπανίου αερίου.

Χρησιμοποιείται επίσης σε συστήματα καταιωνιστήρων λόγω της ισχυρής αντίστασης στη θερμότητα. Το νερό θέρμανσης και ψύξης που μεταφέρεται στον εναλλάκτη θερμότητας χρησιμοποιεί επίσης μαύρους σωλήνες. Συνήθως στερεώνεται με συγκόλληση ή μηχανική σύζευξη.

Αν και χρησιμοποιείται κυρίως σε δίκτυα φυσικού αερίου, χρησιμοποιείται επίσης για τη σύνδεση συσκευών στις γραμμές παροχής τους. Οι μαύροι σωλήνες χρησιμοποιούνται σε γραμμές αποχέτευσης, αγωγούς θέρμανσης και αγωγούς φυσικού αερίου. Μπορεί ακόμη και να χρησιμοποιηθεί αντί για γαλβανισμένο σωλήνα για άλλα έργα, όπως πόσιμο νερό.

Ο γαλβανισμένος σωλήνας είναι ένας ατσάλινος σωλήνας με ψευδάργυρο. Ο ψευδάργυρος επεκτείνει τη διάρκεια ζωής των σωλήνων και την καθιστά ανθεκτική στη διάβρωση και τις ορυκτές αποθέσεις. Πρόκειται για υδραυλικά υλικά που χρησιμοποιούνται σε γραμμές παροχής νερού και χρησιμοποιούνται σε σπίτια για πάνω από 30 χρόνια.

Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις γραμμές αερίου επειδή ο ψευδάργυρος μπορεί να κλείσει τις γραμμές όταν αρχίζει να σπάει, αλλά υπάρχουν πολλές άλλες ανάγκες. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για υπαίθριους φράχτες, σκαλωσιές, περιφράξεις, σωλήνες αποχέτευσης και άρδευση αγροκτήματος και χρησιμοποιείται για τα μεγαλύτερα κατασκευαστικά έργα και έχει διάρκεια ζωής 40 ετών.

Ο ψευδάργυρος επικαλυμμένος με γαλβανισμένο σωλήνα εμποδίζει τη διάβρωση, αλλά τη διάβρωση ταχύτερα από τους σωλήνες από χαλκό ή PVC. Περιέχει επίσης μόλυβδο που μπορεί να είναι επιβλαβές. Πιο ακριβό από ένα μαύρο σωλήνα. Η διάσπαση του ψευδαργύρου σε γαλβανισμένους σωλήνες μπορεί να προκαλέσει ρωγμές στους σωλήνες.

Αν και οι σωλήνες είναι πλέον ασφαλέστεροι και ισχυρότεροι από τον χάλυβα, οι μαύροι σωλήνες και οι γαλβανισμένοι σωλήνες εξακολουθούν να είναι πολύ δημοφιλείς και χρησιμοποιούνται σε σπίτια και κτίρια.

Ένα πράγμα που πρέπει να έχετε κατά νου είναι να τα χρησιμοποιήσετε σύμφωνα με τις προδιαγραφές του έργου και να χρησιμοποιήσετε μόνο ένα τύπο σωλήνα για την παροχή νερού ή αερίου στα σπίτια σας. Δεν συνιστάται ο συνδυασμός δύο τύπων υλικών σωλήνων.

Συμπέρασμα 1. Ο μαύρος σωλήνας είναι κατασκευασμένος από χάλυβα σαν γαλβανισμένο σωλήνα. Η διαφορά είναι ότι ο γαλβανισμένος σωλήνας είναι καλυμμένος με ψευδάργυρο, ενώ ο μαύρος σωλήνας δεν είναι. 2. Ο μαύρος σωλήνας είναι καλύτερο για σωλήνες αερίου, όχι για σωλήνες νερού, επειδή είναι εύκολα σκουριασμένος και ο γαλβανισμένος αγωγός είναι ένας ασφαλέστερος σωλήνας για χρήση, αλλά δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παροχή αερίου. 3. Λόγω του ψευδαργύρου που συνδέεται με τον γαλβανισμένο σωλήνα, ο μαύρος σωλήνας είναι φθηνότερος από τον γαλβανισμένο σωλήνα.

Αναφορές