Διαφορά κλειδιού - CBT vs REBT
 

Το CBT και το REBT είναι δύο τύποι ψυχοθεραπείας που χρησιμοποιούνται ευρέως για τη θεραπεία ατόμων που πάσχουν από ψυχικά προβλήματα. Το CBT σημαίνει Γνωστική Συμπεριφορική Θεραπεία. Το REBT σημαίνει Rational Emotive Behavioral Therapy. Το CBT πρέπει να γίνει κατανοητό ως όρο ομπρέλα που χρησιμοποιείται για την ψυχοθεραπεία. Από την άλλη πλευρά, η REBT είναι μία από τις προηγούμενες μορφές ψυχοθεραπείας που επηρέασε το σχηματισμό της CBT. Αυτή είναι η βασική διαφορά μεταξύ CBT και REBT. Αυτό το άρθρο επιχειρεί να επεξεργαστεί τις δύο αυτές ψυχοθεραπευτικές μεθόδους, επισημαίνοντας τη διαφορά.

Τι είναι το CBT;

Το CBT αναφέρεται στη Γνωστική Συμπεριφορική Θεραπεία. Η γνωστική συμπεριφορική θεραπεία είναι μια ψυχοθεραπευτική μέθοδος που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία εκείνων που πάσχουν από ψυχικά προβλήματα. Αυτή η θεραπεία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορα ψυχικά προβλήματα. Η κατάθλιψη και οι διαταραχές άγχους είναι δύο από τα πιο κοινά προβλήματα για τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτή η θεραπεία.

Η βασική ιδέα της γνωστικής συμπεριφορικής θεραπείας είναι ότι οι σκέψεις, τα συναισθήματα και η συμπεριφορά μας είναι αλληλένδετες. Αυτό εξηγεί ότι οι τρόποι που σκέφτονται, αισθάνονται και συμπεριφέρονται σχετίζονται μεταξύ τους. Εδώ, οι ψυχολόγοι επισημαίνουν ειδικά τον ρόλο των σκέψεών μας. Πιστεύουν ότι οι σκέψεις μας μπορούν να έχουν μεγάλο αντίκτυπο στη συμπεριφορά και τα συναισθήματά μας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι αρνητικές σκέψεις εισβάλλουν στο μυαλό μας. υπάρχουν επίσης συμπεριφορικές και συναισθηματικές αλλαγές στο ανθρώπινο σώμα.

Το CBT βοηθά το άτομο να μειώσει την ψυχολογική δυσφορία που αισθάνεται αναγνωρίζοντας και κατανοώντας τις αρνητικές σκέψεις και συμπεριφορές. Βοηθά επίσης το άτομο να βρει εναλλακτικές μορφές που θα μειώσουν την ψυχολογική δυσφορία και θα βελτιώσουν τη γενική ευημερία.

Διαφορά μεταξύ CBT και REBT

Τι είναι το REBT;

Το REBT αναφέρεται στην Ορθολογική Συναισθηματική Θεραπεία Συμπεριφοράς. Αυτό αναπτύχθηκε από τον Αμερικανό ψυχολόγο Albert Ellis το 1955. Σύμφωνα με τον Ellis, οι άνθρωποι έχουν διαφορετικές υποθέσεις για τον εαυτό τους καθώς και για τον κόσμο γύρω τους. Αυτές οι υποθέσεις είναι πολύ διαφορετικές από το ένα άτομο στο άλλο. Ωστόσο, οι υποθέσεις που έχει το άτομο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο ενεργεί και αντιδρά σε διαφορετικές καταστάσεις. Εδώ, ο Ellis υπογραμμίζει ότι ορισμένα άτομα έχουν υποθέσεις που είναι σαφώς αρνητικές και μπορούν να καταστρέψουν την ατομική ευτυχία. Αυτά ονομάστηκαν ως βασικές παράλογες υποθέσεις. Για παράδειγμα, η ανάγκη να είναι καλό σε όλα, η ανάγκη να αγαπάς και η ανάγκη να πετύχεις είναι τέτοιες παράλογες υποθέσεις.

Μέσω του REBT, το άτομο διδάσκεται πώς να ξεπεράσει μια τέτοια συναισθηματική και συμπεριφορική δυσφορία, κατανοώντας τις παράλογες υποθέσεις. Γι 'αυτό, ο Ellis προτείνει το μοντέλο ABC γνωστό και ως τεχνική ABC των παράλογων πεποιθήσεων. Υπάρχουν τρία συστατικά. Είναι το ενεργοποιητικό γεγονός (το γεγονός που προκαλεί δυσφορία), η πίστη (η παράλογη υπόθεση) και η συνέπεια (η συναισθηματική και συμπεριφορική δυσφορία που αισθάνεται το άτομο). Το REBT δεν είναι μόνο για ψυχικές διαταραχές, αλλά και για να βοηθήσει το άτομο να επιτύχει τους στόχους του και να αντιμετωπίσει δύσκολες καταστάσεις.

Διαφορά κλειδιού - CBT vs REBT

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ CBT και REBT;

Ορισμοί των CBT και REBT:

CBT: Το CBT αναφέρεται στη Θεωρητική Συμπεριφορική Θεραπεία.

REBT: Το REBT αναφέρεται στην Ορθολογική Συναισθηματική Θεραπεία Συμπεριφοράς.

Χαρακτηριστικά της CBT και της REBT:

Ορος:

CBT: Το CBT είναι ένας όρος ομπρέλα.

REBT: Το REBT αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη θεραπευτική μέθοδο.

Εμφάνιση:

CBT: Η CBT έχει τις ρίζες της σε REBT και CT (Cognitive Therapy).

REBT: Η REBT προτάθηκε από τον Albert Ellis το 1955.

Βασική ιδέα:

CBT: Η βασική ιδέα της νοητικής συμπεριφοριστικής θεραπείας είναι ότι οι σκέψεις, τα συναισθήματα και η συμπεριφορά μας είναι αλληλένδετες και οι σκέψεις μας μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την συμπεριφορά και τα συναισθήματά μας.

REBT: Η βασική ιδέα είναι ότι οι άνθρωποι έχουν παράλογες υποθέσεις που οδηγούν σε ψυχολογική δυσφορία.

Ευγένεια εικόνας:

1. "Παρουσίαση των βασικών αρχών της CBT" από την Urstadt - Photoshop. [CC BY-SA 3.0] μέσω της Wikipedia

2. Ινστιτούτο Ισορροπημένης Ζωής - Ψυχοθεραπεία της Σάντα Μόνικα Από την Bliusa (δική της δουλειά) [CC BY-SA 4.0], μέσω του Wikimedia Commons