Παράλληλα εναέρια κυκλώματα

Τα κυκλώματα σειράς και τα παράλληλα κυκλώματα είναι δύο πολύ βασικοί τύποι κυκλωμάτων που συναντώνται στην ηλεκτρονική και στην ηλεκτροτεχνία. Οποιοδήποτε κύκλωμα μπορεί να αναλυθεί σε κυκλώματα στοιχειωδών σειρών και παράλληλα κυκλώματα. Οι ιδέες των κυκλωμάτων σειράς και των παράλληλων κυκλωμάτων είναι πολύ σημαντικές σε τομείς όπως η ηλεκτρονική, η ηλεκτρολογία, η φυσική, η ρομποτική, η οργάνωση και η απόκτηση δεδομένων καθώς και κάθε άλλο πεδίο που χρησιμοποιεί ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά κυκλώματα. Σε αυτό το άρθρο θα συζητήσουμε ποια είναι τα κυκλώματα σειράς και τα παράλληλα κυκλώματα, οι ορισμοί τους, οι ομοιότητες μεταξύ κυκλωμάτων σειράς και παράλληλων κυκλωμάτων, η εφαρμογή κυκλωμάτων σειράς και παράλληλων κυκλωμάτων και τέλος η διαφορά μεταξύ των κυκλωμάτων σειράς και των παράλληλων κυκλωμάτων.

Σειριακά κυκλώματα

Ένα κύκλωμα σειράς είναι μία από τις απλούστερες μορφές κυκλωμάτων διαθέσιμων για ανάλυση κυκλώματος. Ένα κύκλωμα καθαρά σειράς είναι ένα κύκλωμα όπου κάθε ένα από τα εξαρτήματα συνδέεται με ένα μόνο ρεύμα που μεταφέρει το σύρμα. Η ποσότητα ρεύματος διαμέσου κάθε στοιχείου είναι ίση. Η διαφορά τάσης μεταξύ των κόμβων κάθε στοιχείου μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την αντίσταση ή την αντίσταση της συσκευής. Το άθροισμα των τάσεων μεταξύ κάθε στοιχείου του κυκλώματος είναι ίσο με την τάση μεταξύ των δύο άκρων του κυκλώματος.

Εάν κάποιο από τα στοιχεία έχει περισσότερους από δύο κόμβους, το κύκλωμα δεν είναι ένα κύκλωμα από καθαρή σειρά. Εάν ένα κύκλωμα σειράς περιέχει έναν πυκνωτή, δεν μπορεί να περάσει από το κύκλωμα κανένα συνεχές ρεύμα.

Στην περίπτωση που υπάρχουν στο κύκλωμα στοιχεία ενεργού κυκλώματος, το ρεύμα που ρέει στο κύκλωμα εξαρτάται από την τάση καθώς και από τη συχνότητα της πηγής τάσης. Αυτό οφείλεται στην αλλαγή σύνθετης αντίστασης των ενεργών εξαρτημάτων λόγω της συχνότητας του σήματος τάσης.

Παράλληλα Κυκλώματα

Ένα παράλληλο κύκλωμα είναι επίσης ένα από τα πιο θεμελιώδη κυκλώματα που διατίθενται στην ανάλυση κυκλώματος. Σε ένα καθαρά παράλληλο κύκλωμα, η διαφορά τάσης μεταξύ κάθε στοιχείου είναι η ίδια. Οι δύο κόμβοι κάθε στοιχείου συνδέονται μεταξύ τους. Η συνολική τάση μεταξύ των κόμβων του κυκλώματος είναι ίση με την τάση μεταξύ των κόμβων κάθε στοιχείου. Το συνολικό ρεύμα μέσω του κυκλώματος είναι ίσο με το άθροισμα των ρευμάτων που ρέουν διαμέσου κάθε στοιχείου.

Εάν κάποιο από τα εξαρτήματα είναι ενεργά εξαρτήματα κυκλώματος, το συνολικό ρεύμα μέσω αυτών των στοιχείων μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τη συχνότητα του σήματος τάσης. Εάν κάποιο από τα εξαρτήματα σε ένα παράλληλο κύκλωμα είναι ένα εξάρτημα με ένα σύνολο άλλων εξαρτημάτων που έχουν ρυθμιστεί σε σειρά, το κύκλωμα δεν είναι ένα καθαρό παράλληλο κύκλωμα.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των παράλληλων και των σειρών κυκλωμάτων;

Η τάση μεταξύ καθενός από τα συστατικά είναι ίση με τη συνολική τάση σε ένα παράλληλο κύκλωμα, ενώ σε ένα κύκλωμα σειράς, το ρεύμα διαμέσου κάθε ενός από τα συστατικά είναι ίσο με το συνολικό ρεύμα.

Σε ένα κύκλωμα σειράς, η τάση μεταξύ των κόμβων κάθε στοιχείου εξαρτάται από την αντίσταση ή την σύνθετη αντίσταση του κυκλώματος. Σε ένα παράλληλο κύκλωμα, το ρεύμα διαμέσου κάθε στοιχείου εξαρτάται από τη σύνθετη αντίσταση ή την αντίσταση του στοιχείου.