Τέλειος ανταγωνισμός εναντίον μονοπωλιακού ανταγωνισμού

Οι ιδανικοί και μονοπωλιακοί αγώνες είναι και οι δύο μορφές καταστάσεων της αγοράς που περιγράφουν τα επίπεδα ανταγωνισμού στο πλαίσιο μιας δομής της αγοράς. Ο τέλειος ανταγωνισμός και ο μονοπωλιακός ανταγωνισμός διαφέρουν μεταξύ τους, διότι περιγράφουν εντελώς διαφορετικά σενάρια αγοράς που συνεπάγονται διαφορές τιμών, επίπεδα ανταγωνισμού, αριθμό παραγόντων της αγοράς και είδη πωληθέντων αγαθών. Το άρθρο δίνει μια σαφή περιγραφή του τι σημαίνει κάθε είδος ανταγωνισμού για τους παίκτες και τους καταναλωτές στην αγορά και παρουσιάζει τις ξεχωριστές διαφορές τους.

Τι είναι ο τέλειος ανταγωνισμός;

Μια αγορά με τέλειο ανταγωνισμό είναι εκεί όπου υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός αγοραστών και πωλητών που αγοράζουν και πωλούν ένα πανομοιότυπο προϊόν. Δεδομένου ότι το προϊόν είναι πανομοιότυπο σε όλα τα χαρακτηριστικά του, η τιμή που χρεώνουν όλοι οι πωλητές είναι μια ενιαία τιμή. Η οικονομική θεωρία περιγράφει τους παράγοντες της αγοράς σε μια άψογη αγορά ανταγωνισμού, καθώς δεν είναι αρκετά μεγάλη από μόνη της για να μπορέσει να γίνει ηγέτης της αγοράς ή να καθορίσει τιμές. Δεδομένου ότι τα πωλούμενα προϊόντα και οι καθορισμένες τιμές είναι πανομοιότυπα, δεν υπάρχουν φραγμοί εισόδου ή εξόδου σε μια τέτοια αγορά.

Η ύπαρξη τέτοιων τέλειων αγορών είναι αρκετά σπάνια στον πραγματικό κόσμο και η άκρως ανταγωνιστική αγορά είναι ένας σχηματισμός οικονομικής θεωρίας που βοηθά στην καλύτερη κατανόηση άλλων μορφών ανταγωνισμού της αγοράς, όπως μονοπωλιακή και ολιγοπωλιακή.

Τι είναι ο μονοπωλιακός ανταγωνισμός;

Μια μονοπωλιακή αγορά είναι εκείνη όπου υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός αγοραστών, αλλά ένας πολύ μικρός αριθμός πωλητών. Οι παίκτες σε αυτούς τους τύπους αγορών πωλούν προϊόντα τα οποία είναι διαφορετικά μεταξύ τους και συνεπώς είναι σε θέση να χρεώνουν διαφορετικές τιμές ανάλογα με την αξία του προϊόντος που προσφέρεται στην αγορά. Σε μια κατάσταση μονοπωλιακού ανταγωνισμού, δεδομένου ότι υπάρχουν μόνο λίγοι πωλητές, ένας μεγαλύτερος πωλητής ελέγχει την αγορά και επομένως ελέγχει τις τιμές, την ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος. Ωστόσο, ένα τέτοιο μονοπώλιο αναμένεται να διαρκέσει μόνο βραχυπρόθεσμα, καθώς αυτή η ισχύς της αγοράς τείνει να εξαφανιστεί μακροπρόθεσμα καθώς εισέρχονται νέες επιχειρήσεις στην αγορά δημιουργώντας την ανάγκη για φθηνότερα προϊόντα.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του τέλειου ανταγωνισμού και του μονοπωλιακού ανταγωνισμού;

Οι τέλειες και μονοπωλιακές αγορές ανταγωνισμού έχουν παρόμοιους στόχους διαπραγμάτευσης, οι οποίοι μεγιστοποιούν την κερδοφορία και αποφεύγουν τη δημιουργία ζημιών. Ωστόσο, η δυναμική της αγοράς μεταξύ αυτών των δύο μορφών αγορών είναι αρκετά ξεκάθαρη. Ο μονοπωλιακός ανταγωνισμός περιγράφει μια ατελής δομή της αγοράς που είναι αντίθετη με τον τέλειο ανταγωνισμό. Ο τέλειος ανταγωνισμός εξηγεί μια οικονομική θεωρία μιας αγοράς που δεν υπάρχει στην πραγματικότητα.

Περίληψη:

Τέλειος ανταγωνισμός εναντίον μονοπωλιακού ανταγωνισμού


  • Οι ιδανικοί και μονοπωλιακοί αγώνες είναι και οι δύο μορφές καταστάσεων της αγοράς που περιγράφουν τα επίπεδα ανταγωνισμού στο πλαίσιο μιας δομής της αγοράς.

  • Μια αγορά με τέλειο ανταγωνισμό είναι εκεί όπου υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός αγοραστών και πωλητών που αγοράζουν και πωλούν ένα πανομοιότυπο προϊόν.
  • Μια μονοπωλιακή αγορά είναι εκείνη όπου υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός αγοραστών, αλλά ένας ελάχιστος αριθμός πωλητών. Οι παίκτες σε αυτούς τους τύπους αγορών πωλούν προϊόντα τα οποία είναι διαφορετικά μεταξύ τους και επομένως είναι σε θέση να χρεώνουν διαφορετικές τιμές.

  • Ο μονοπωλιακός ανταγωνισμός περιγράφει μια ατελής δομή της αγοράς που είναι αντίθετη με τον τέλειο ανταγωνισμό.

  • Ο τέλειος ανταγωνισμός εξηγεί μια οικονομική θεωρία μιας αγοράς που δεν υπάρχει στην πραγματικότητα.