Διαφορά κλειδιού - Ρητίνη πολυεστέρα έναντι εποξειδικής ρητίνης

Η πολυεστερική ρητίνη και η εποξική ρητίνη είναι δύο ευρέως χρησιμοποιούμενα πολυμερή υλικά μήτρας, ειδικά στην κατασκευή σύνθετων ινών. Οι περισσότερες ευρέως χρησιμοποιούμενες ίνες περιλαμβάνουν ίνες γυαλιού και άνθρακα. Ο τύπος του συστήματος ινών και πολυμερούς μήτρας επιλέγεται με βάση την τελική σειρά ιδιοτήτων του τελικού προϊόντος. Η βασική διαφορά μεταξύ πολυεστερικής ρητίνης και εποξειδικής ρητίνης είναι ότι η εποξική ρητίνη έχει συγκολλητικές ιδιότητες, ενώ η ρητίνη πολυεστέρα δεν έχει συγκολλητικές ιδιότητες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Επισκόπηση και διαφορά κλειδιού 2. Τι είναι η ρητίνη πολυεστέρα 3. Τι είναι η εποξειδική ρητίνη 4. Σύγκριση μεταξύ των πλευρών - Ρητίνη πολυεστέρα έναντι εποξειδικής ρητίνης σε μορφή πίνακα 5. Περίληψη

Τι είναι η Πολυεστερική Ρητίνη;

Η ρητίνη πολυεστέρα εφαρμόζεται ευρέως στην κατασκευή προφίλ πλαστικών ενισχυμένων με υαλοβάμβακα (FRP), τα οποία χρησιμοποιούνται για εφαρμογές δομικών εφαρμογών και για την κατασκευή ράβδων FRP. Πολυεστερικές ρητίνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ενισχυτικό υλικό και ως σύνθετο πολυμερές ανθεκτικό στη διάβρωση. Η ακόρεστη πολυεστερική ρητίνη είναι ο πιο ευρέως χρησιμοποιούμενος τύπος ρητίνης πολυεστέρα ο οποίος περιέχει διπλούς ομοιοπολικούς δεσμούς στις πολυμερείς αλυσίδες του.

Οι ιδιότητες της ρητίνης μπορούν να βασίζονται στο όξινο μονομερές που χρησιμοποιείται στην αντίδραση πολυμερισμού. Καλύτερες μηχανικές και φυσικές ιδιότητες μπορούν να ληφθούν σε ορθοφθαλικούς, ισοφθαλικούς και τερεφθαλικούς πολυεστέρες. Αυτή η ρητίνη είναι συνήθως καθαρή έως πρασινωπή στο χρώμα. Ωστόσο, είναι δυνατό να προσδιοριστεί το χρώμα χρησιμοποιώντας χρωστικές ουσίες. Οι πολυεστερικές ρητίνες είναι επίσης συμβατές με τα πληρωτικά. Οι πολυεστερικές ρητίνες μπορούν να σκληρυνθούν σε θερμοκρασία δωματίου ή σε υψηλότερες θερμοκρασίες. Αυτό εξαρτάται από τη σύνθεση πολυεστέρα και από τον καταλύτη που χρησιμοποιείται κατά τη διαδικασία κατασκευής. Συνεπώς, η θερμοκρασία μετάπτωσης υάλου της πολυεστερικής ρητίνης κυμαίνεται μεταξύ 40 και 110 ° C.

Τι είναι εποξειδική ρητίνη;

Η εποξειδική ρητίνη είναι μια ευρέως χρησιμοποιούμενη μήτρα πολυμερούς. χρησιμοποιείται ειδικά στην παραγωγή προϊόντων ενισχυμένων με ίνες άνθρακα σε εφαρμογές δομικών εφαρμογών. Οι εποξειδικές ρητίνες είναι γνωστές για τις συγκολλητικές τους ιδιότητες μαζί με την ικανότητα ενίσχυσης τους. Οι ρητίνες χρησιμοποιούνται ως κόλλες για τη δέσμευση ταινιών ενισχυμένης πλαστικής ύαλος (FRP) προερχόμενων από σίδηρο από γυαλί σε σκυρόδεμα. Επιπρόσθετα, εποξειδικές ρητίνες εφαρμόζονται στα φύλλα ξηρής ίνας στο πεδίο και στη συνέχεια υφίστανται επεξεργασία επί τόπου. Αυτό παρέχει τελικά αντοχή δρώντας ως μήτρα και ως συγκολλητικό που συγκρατεί το φύλλο ινών στο υπόστρωμα.

Εποξειδικές ρητίνες χρησιμοποιούνται επίσης για να κάνουν FRP τένοντες και FRP παραμένουν καλώδια για τις γέφυρες. Σε σύγκριση με την ρητίνη πολυεστέρα, η εποξική ρητίνη κοστίζει περισσότερο, πράγμα που περιορίζει τη χρήση της στην κατασκευή μεγαλύτερων προφίλ FRP. Οι εποξειδικές ρητίνες περιέχουν μία ή περισσότερες ομάδες εποξειδίου. Εάν το εποξείδιο είναι προϊόν της αντίδρασης μεταξύ δισφαινόλης Α και επιχλωρυδρίνης, αναφέρεται ως εποξικά άλατα bisA. Τα εποξικά που παρασκευάζονται από αλκυλιωμένη φαινόλη και φορμαλδεΰδη είναι γνωστά ως νοβολάκη. Σε αντίθεση με τους πολυεστέρες, εποξικές ρητίνες σκληρύνθηκαν με ανυδρίτες και αμίνες οξέος με πολυμερισμό συμπύκνωσης. Οι εποξειδικές ρητίνες έχουν εξαιρετική αντοχή στη διάβρωση και υποβάλλονται λιγότερο σε θερμική πυρόλυση. Ως θερμοσκληρυνόμενες ρητίνες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε θερμοκρασίες 180 ° C ή υψηλότερες, τα εποξικά χρησιμοποιούνται ευρέως στη βιομηχανία αεροδιαστημικής. Τα εποξικά μπορούν να σκληρυνθούν σε θερμοκρασία δωματίου ή σε αυξημένες θερμοκρασίες, οι οποίες εξαρτώνται από τα μονομερή που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία παραγωγής. Συνήθως, μετά την ωρίμανση σύνθετα εποξειδικής ρητίνης σε υψηλές θερμοκρασίες έχουν υψηλότερες θερμοκρασίες υαλώδους μετάπτωσης. Επομένως, η θερμοκρασία μετάπτωσης υάλου μιας εποξειδικής ρητίνης εξαρτάται από τη θερμοκρασία σχηματισμού και σκλήρυνσης και μπορεί να κυμαίνεται από 40-300 ° C. Οι εποξειδικές ρητίνες είναι σαφείς έως πορτοκαλί.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ρητίνης πολυεστέρα και εποξειδικής ρητίνης;

Περίληψη - Ρητίνη πολυεστέρα έναντι εποξειδικής ρητίνης

Τόσο η πολυεστερική ρητίνη όσο και η εποξική ρητίνη είναι δύο πολυμερή υλικά μήτρας που χρησιμοποιούνται ευρέως στην κατασκευή σύνθετων ινών για δομικές εφαρμογές μηχανικής. Η πολυεστερική ρητίνη παράγεται με πολυμερισμό ελευθέρων ριζών μεταξύ διβασικών οργανικών οξέων και πολυυδρικών αλκοολών παρουσία καταλυτών, ενώ εποξικές ρητίνες παράγονται με τον πολυμερισμό συμπύκνωσης της δισφαινόλης Α και επιχλωρυδρίνης. Οι πολυεστερικές ρητίνες παρέχουν αντοχή και αντοχή στη διάβρωση, ενώ οι εποξειδικές ρητίνες παρέχουν συγκολλητικές ιδιότητες, αντοχή και υψηλή περιβαλλοντική σταθερότητα. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ πολυεστερικής ρητίνης και εποξειδικής ρητίνης.

Κατεβάστε την έκδοση PDF της ρητίνης πολυεστέρα έναντι εποξειδικής ρητίνης

Μπορείτε να κατεβάσετε την έκδοση PDF αυτού του άρθρου και να το χρησιμοποιήσετε για σκοπούς εκτός σύνδεσης σύμφωνα με τη σημείωση παραπομπής. Παρακαλώ μεταφορτώστε εδώ PDF έκδοση Διαφορά μεταξύ ρητίνης πολυεστέρα και εποξειδικής ρητίνης

Βιβλιογραφικές αναφορές:

1. Τράπεζα, Lawrence Colin. Σύνθετα για κατασκευές: Σχεδιασμός με υλικά FRP. John Wiley & Sons, 2006. 2. Bartmann, Dan, et αϊ. Homebrew αιολική ενέργεια: ένας πρακτικός οδηγός για την αξιοποίηση του ανέμου. Buckville, 2009.

Ευγένεια εικόνας:

1. "Ο ακόρεστος πολυεστέρας" Από DeStrickland - Το δικό του έργο (CC BY-SA 4.0) μέσω Commons Wikimedia 2. "Εποξειδική ρητίνη" Από DeStrickland -