Εξαργύρωση εναντίον της σωτηρίας
 

Η διαφορά μεταξύ λύτρωσης και σωτηρίας μπορεί να εξηγηθεί καλύτερα στο πλαίσιο του Χριστιανισμού, καθώς η λύτρωση και η σωτηρία είναι δύο πεποιθήσεις στη θρησκεία του Χριστιανισμού. Παρόλο που και οι δύο είναι πράξεις του Θεού, υπάρχει κάποια διαφορά στον τρόπο με τον οποίο πρέπει να θεωρούνται από τους Χριστιανούς. Υπάρχουν επίσης διάφοροι τρόποι να εξετάσουμε κάθε όρο. Δεδομένου ότι και οι δύο αναφέρονται στην αποταμίευση ανθρώπων από την αμαρτία, αυτό που διακρίνει ένα όρο από το άλλο είναι πώς γίνεται αυτή η αποταμίευση. Ως αποτέλεσμα, υπάρχει μια διαφορά μεταξύ των δύο εννοιών και πρέπει κανείς να καταλάβει αυτή τη διαφορά, να μάθει περισσότερα για τα δόγματα του Χριστιανισμού. Αυτό το άρθρο καθιστά τον στόχο του να συζητά τη διαφορά μεταξύ λύτρωσης και σωτηρίας.

Τι είναι η Εξαγορά;

Σύμφωνα με το αγγλικό λεξικό της Οξφόρδης, η λύτρωση σημαίνει «η ενέργεια της σωτηρίας ή της σωτηρίας από την αμαρτία, το λάθος ή το κακό». Η αποπληρωμή προέρχεται άμεσα από τον Παντοδύναμο. Με άλλα λόγια, μπορεί να ειπωθεί ότι ο Θεός έχει μεγαλύτερο ρόλο να διαδραματίσει στην εξόρυξη παρά στη σωτηρία. Πιστεύεται ότι η αποπληρωμή έγινε μόνο μία φορά στην ιστορία και αυτό κατά τη διάρκεια της Εξόδου από την Αίγυπτο. Σε αυτή την περίπτωση, είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι η λύτρωση δεν εκτελέστηκε από έναν άγγελο ή έναν αγγελιοφόρο του Παντοδύναμου, αλλά από τον ίδιο τον Παντοδύναμο.

Υπάρχει μια άλλη πεποίθηση για την εξόφληση. Σε αυτό, οι θεολόγοι λένε, ότι η λέξη εξαγορά χρησιμοποιείται όταν παίρνουμε ολόκληρη την ανθρώπινη φυλή. Για να δείξουν το γεγονός, λένε ότι όταν ο Χριστός έδωσε τη ζωή του για να σώσει ολόκληρο τον άνθρωπο από το χρέος της τιμωρίας αυτό το περιστατικό είναι γνωστό ως λύτρωση. Αυτό συμβαίνει επειδή ο Χριστός εξαγόρασε ολόκληρη την ανθρώπινη φυλή.

Διαφορά μεταξύ της Εξαγοράς και της Σωτηρίας

Τι είναι η Σωτηρία;

Σύμφωνα με το αγγλικό λεξικό της Οξφόρδης, η σωτηρία σημαίνει «απελευθέρωση από την αμαρτία και τις συνέπειες της, που πιστεύεται ότι οι Χριστιανοί προκαλούνται από την πίστη στον Χριστό». Στη συνέχεια, η σωτηρία παραδίδεται στον λαό ή στους ασκούμενους χριστιανούς στέλνοντας αγγελιοφόρους. Μπορεί να ειπωθεί ότι ένας αγγελιοφόρος αναλαμβάνει την ευθύνη να εξηγεί τη σωτηρία. Ο Χριστός ήταν αγγελιοφόρος του Θεού. Είναι και πάλι ο Θεός που δίνει τη δύναμη στον αγγελιοφόρο να παραδώσει τη σωτηρία στον λαό. Ως εκ τούτου, ο αγγελιοφόρος πρέπει να χρησιμοποιήσει τη δύναμη που του δόθηκε από τον Παντοδύναμο για τη διάσωση των ανθρώπων από τις δυσκολίες κατά τη στιγμή της ανάγκης. Επιπλέον, πιστεύεται ότι η σωτηρία έχει πραγματοποιηθεί αρκετές φορές στην ιστορία. Αυτό σημαίνει μόνο ότι ο Παντοδύναμος έχει στείλει αγγελιοφόρους ή αγγέλους αρκετές φορές για να παραδώσει τη σωτηρία. Είναι ενδιαφέρον να διαπιστώσουμε ότι η λέξη σωτηρία αντικαθίσταται μερικές φορές από πολλές άλλες λέξεις όπως θαύματα, θαύματα και τα παρόμοια. Η έννοια της σωτηρίας ανοίγει το δρόμο για την πεποίθηση ότι τα θαύματα συμβαίνουν με τις ευλογίες και την εύνοια του Παντοδύναμου. Υπάρχει η πρακτική να ευχαριστούμε τον Παντοδύναμο και μετά τον αγγελιοφόρο για τις ενέργειες της λύτρωσης και της σωτηρίας αντίστοιχα.

Έπειτα, υπάρχει μια άλλη πεποίθηση για τη σωτηρία. Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι όταν χρησιμοποιούμε την παγκόσμια σωτηρία, αναφέρεται περισσότερο στην αποταμίευση του ατόμου. Σύμφωνα με αυτό, ο Χριστός έχει σώσει κάθε έναν από εμάς. Αυτή είναι η σωτηρία.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της Εξαγοράς και της Σωτηρίας;

• Και η εξόφληση και η σωτηρία αναφέρονται στην αποταμίευση ανθρώπων από την αμαρτία.

• Ο Θεός εμπλέκεται περισσότερο στην λύτρωση παρά στη σωτηρία. Αυτή είναι μια μεγάλη διαφορά μεταξύ της λύτρωσης και της σωτηρίας.

• Ενώ ο Θεός παίρνει τα ηνία της λύτρωσης, η σωτηρία δίνεται στον λαό μέσω αγγελιοφόρων.

• Με τη λύτρωση, ο Θεός εμπλέκεται άμεσα, ενώ, στη σωτηρία, ο Θεός εμπλέκεται έμμεσα.

• Υπάρχει επίσης η πεποίθηση ότι η λύτρωση αναφέρεται στην σωτηρία ολόκληρης της ανθρωπότητας και η σωτηρία αναφέρεται στην αποταμίευση κάθε ατόμου από το χρέος της τιμωρίας.

Εικόνες Ευγένεια:


  1. Ο Χριστός στο σταυρό μέσω του Wikicommons (Δημόσιος Τομέας)