προσαρμοστική ακτινοβολία έναντι αποκλίνουσας εξέλιξης


Απάντηση 1:

Η προσαρμοστική ακτινοβολία είναι απόκλιση ή αλλαγή στον φαινότυπο ανάλογα με το περιβάλλον. Όταν ο οργανισμός αφήνει την αρχική θέση και εισέλθει σε μια άλλη (πολλαπλή) θέση διαφορετικών περιβαλλόντων, υφίσταται αλλαγές για να ταιριάζει στο νέο περιβάλλον, αυτό είναι προσαρμοστική ακτινοβολία.

Η συγκλίνουσα εξέλιξη είναι όταν διαφορετικά είδη διαφορετικής καταγωγής φτάνουν σε μια θέση και αλλάζουν το σώμα τους για να ταιριάζουν στο κοινό περιβάλλον. Τα όργανα μπορεί να έχουν διαφορετική προέλευση αλλά να λειτουργούν τα ίδια.

π.χ. τα φτερά στο πουλί προέρχονται από το Mesoderm.

Τα φτερά στο έντομο προέρχονται από το Ectoderm.

Και οι δύο βοηθούν να πετάξουν.

Μια εξέλιξη μιλάει για μεμονωμένα είδη και για άλλα είδη.


Απάντηση 2:

Η προσαρμοστική ακτινοβολία είναι ένα φαινόμενο όπου οργανισμοί που ανήκουν σε μια συγκεκριμένη οικογένεια που ζουν σε έναν οικότοπο με διαφορετικές περιβαλλοντικές, γεωγραφικές συνθήκες μετακινούνται σε διαφορετικές θέσεις και προσαρμόζονται σταδιακά προκειμένου να επιβιώσουν καλύτερα και να μειώσουν τις πιθανότητες ανταγωνισμού μεταξύ των άλλων συγγενών τους που έχουν μετακομίσει σε άλλες θέσεις ..

Για παράδειγμα, ο μαρσιποφόρος αντι-τρώγων και ο ιπτάμενος φαλαγγέρης που στο μακρινό παρελθόν ανήκε στον ίδιο αμετάβλητο πληθυσμό μετακινήθηκαν σε άλλα μέρη για να μειώσουν τις πιθανότητες ανταγωνισμού μεταξύ τους και άλλαξαν σημαντικά τις προτιμήσεις διατροφής τους και εξελίχθηκαν περαιτέρω για να επιβιώσουν καλύτερα στο αντίστοιχες θέσεις

Η συγκλίνουσα εξέλιξη από την άλλη πλευρά είναι αυτό που βλέπουμε όταν συγκρίνουμε δύο διαφορετικές ομάδες οργανισμών χωρίς κοινή εμβρυϊκή προέλευση να έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά λόγω της εξέλιξής τους σε παρόμοια ενδιαιτήματα όπως ο ιπτάμενος φάλαγγος και ο ιπτάμενος σκίουρος…