Το έργο ενός ασκούμενου είναι το «πρόγραμμα του ασκούμενου» ή το «πρόγραμμα του ασκούμενου»;

Υπάρχει ένα έργο που έκανε ένας ασκούμενος που ονομάζεται "X vs Y". Θέλω να πω είτε

Βελτιωμένη προηγούμενη μελέτη "X vs Y" του ασκούμενου

Βελτιωμένη προηγούμενη μελέτη "X vs Y" ασκούμενων.

Οι οποίες?


Απάντηση 1:

Εξαρτάται από τη μελέτη που βελτιώνεται.

Αν βελτιώσετε μια μελέτη που έγινε από έναν προηγούμενο ασκούμενο, είναι η ενισχυμένη προηγούμενη μελέτη "X vs Y".

Αν βελτιώσετε μια μελέτη που έγινε από δύο ή περισσότερους προηγούμενους ασκούμενους, είναι η ενισχυμένη προηγούμενη μελέτη "X vs Y".


Απάντηση 2:

πηγαίνετε με το πρώτο εάν αναφέρεστε σε έναν ασκούμενο.