σύνταξη εναντίον της φαντασίας


Απάντηση 1:

Από το σημείο της γλωσσολογίας «σύνταξη» σημαίνει τη μελέτη των κανόνων για τον σχηματισμό γραμματικών προτάσεων σε μια γλώσσα. Ασχολείται με τα ακόλουθα κεφάλαια.

01. Είδη προτάσεων

· Η δηλωτική

· Η ερώτηση

· Το θαυμαστικό

· Το Imperative

και τα λοιπά.,

Το "Diction" είναι το στυλ της ομιλίας ή της γραφής με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την επιλογή των λέξεων. Περιλαμβάνει τα κεφάλαια όπως

· Η προφορά

· Ενημέρωση (τόνος αύξησης. Ήχος πτώσης, τόνος πτώσης και αύξησης κ.λπ.)

· Ποιότητα ήχου ομιλίας

· Η φωνητική είναι η ψυχή αυτής της μονάδας.