Μέσω του Never vs S&M Metallica;

Άκουσα το TTN και είναι φοβερό, αλλά προτιμώ το S&M για τη συμφωνία και την ατμόσφαιρα.


Απάντηση 1:

S&M Metallica ..